Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan-Willem Goedmakers
Jan-Willem.Goedmakers@
stamicarbon.com
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt ruim 120 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 24 maart 2023
Bijeenkomsten 2023: 22 april, en 11 november
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
KvK-nr. 20148588.
Fiscaal nummer 820328777
Webmaster:


Jurjen Wolters
jurjenwolters@outlook.com

 
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling.
Nieuwsbrieven.
 
2017
Nieuwsbrief 53
(25 april 2017)
Dhr Oosterbaan. (Overleden 2008)
Joop wenneker.
Inhoud nieuwsbrieven 1 - 53
Nieuwsbrief 54
(29 oktober 2017)
2018
Nieuwsbrief 55
(23 maart 2018)

Nieuwsbrief 56
(18 oktober 2018)
Archief
2019
Nieuwsbrief 57
(8 maart 2019)

Nieuwsbrief 58
(28 april 2019)

Nieuwsbrief 59
(21 juni 2019)

Nieuwsbrief 60
(9 september 2019)

Nieuwsbrief 61
(28 oktober 2019)

Nieuwsbrief 62
4 december 2019
2020
Nieuwsbrief 63
2 maart 2020

Nieuwsbrief 64
4 april 2020

Nieuwsbrief 65
27 mei 2020

Nieuwsbrief 66
12 oktober 2020

Nieuwsbrief 67
4 november 2020
2021


Nieuwsbrief 68
9 februari 2021

Nieuwsbrief 69
19 april 2021

Nieuwsbrief 70
23 mei 2021

Nieuwsbrief 71
25 september 2021

Nieuwsbrief 72
15 oktober 2021

Nieuwsbrief 73
21 december 2021
2022

Nieuwsbrief 74
17 februari 2022

Nieuwsbrief 75
2 mei 2022

Nieuwsbrief 76
24 juni 2022

Nieuwsbrief 77
26 augustus 2022

Nieuwsbrief 78
30 augustus 2022

Nieuwsbrief 79
4 november 2022