Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan-Willem Goedmakers
Jan-Willem.Goedmakers@
stamicarbon.com
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt ruim 120 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 24 maart 2023
Bijeenkomsten 2023: 22 april, en 11 november
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
KvK-nr. 20148588.
Fiscaal nummer 820328777
Webmaster:


Jurjen Wolters
jurjenwolters@outlook.com

 
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voorgaande verslagen:

2017

2018 - 2019

2020
Jaarverslag 2021

Ook het door de coronapandemie gedomineerde verenigingsjaar 2021, was net als het jaar daarvoor, een jaar van geannuleerde ontmoetingsdagen en uitsluitend communicatie met onze leden via de Nieuwsbrief. Daarvan verschenen er 6, de nummers 68 t/m 73, allen zonder uitzondering uit de pen van onze redacteur Frits Roest, met aanvullingen door de overige bestuursleden.

Uitzondering waren 2 initiatieven, waarvan de ideeën gelanceerd werden tijdens een online bestuursvergadering door Jurjen Wolters, de webmaster van de vereniging. Het gaat hierbij om het boekenforum, waarbij leden boeken kunnen aanbieden en om het Karl May Café.
Het boekenforum blijkt een redelijk succes, er werden en worden boeken onderling verhandeld. Het Karl May Café kende één aflevering die als try out matig werd bezocht. Het was een digitale samenkomst van leden en het was niet eenvoudig om de deelnemers met regelmaat hun spreektijd te geven. Er is dan ook verder geen vervolg gegeven aan dit initiatief.

De Witte Bison, ons halfjaarlijks magazine, verscheen wederom 2x , de nummers 29 en 30 alweer. Onnodig te zeggen, maar wel met grote waardering, onder redactie van Frits Roest. Alle Witte Bisons zijn zonder uitzondering na te bestellen.

Maar de grootste aandachttrekker was natuurlijk het verschijnen van de nieuwe vertaling van Winnetou, de klassieker van Karl May, waarbij onze vereniging medeverantwoordelijk was bij de realisatie.

Er werd volop aandacht besteed in de media; zowel in Nederland als België werd deze vertaling goed ontvangen.
Het was even wennen dat de taal in een moderner jasje aangepast is, maar de vertaalsters hebben een evenwicht kunnen vinden tussen de bekende bewoordingen uit vorige uitgaven en het gewenste huidige taalgebruik.

En, niet onbelangrijk, het leverde de vereniging een flink aantal nieuwe leden op, zodat we bij het sluiten van het jaar tevreden de boeken konden sluiten met 120 leden.

De uitgave van nog een bijzonder boek in eigen beheer van de vereniging, de vertaling van
“und Friede auf Erden” door Jan Willem van der Jagt onder de titel “en Vrede op Aarde”,
wat gepland stond aan het eind van 2021, kwam net niet op tijd terug van de drukker en is in 2022 te verkrijgen bij de vereniging.

Hans Boessenkool, secretaris