Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan-Willem Goedmakers
Jan-Willem.Goedmakers@
stamicarbon.com
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt ruim 120 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 24 maart 2023
Bijeenkomsten 2023: 22 april, en 11 november
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
KvK-nr. 20148588.
Fiscaal nummer 820328777
Webmaster:


Jurjen Wolters
jurjenwolters@outlook.com

 
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling.
Jaarverslag 2020

Relatieve rust en enkele hoogtepunten

Het door de coronapandemie gedomineerde verenigingsjaar 2020 was een jaar van geannuleerde ontmoetingsdagen en relatieve rust, maar desondanks toch ook een jaar met enkele, in stilte beleefde, maar mooie hoogtepunten.

De annulering van de twee geplande ontmoetingsdagen werd naar de leden gecommuniceerd via de Nieuwsbrieven 64 en 66 en via de website.

In Nieuwsbrief 63, gedateerd op 2 maart, was er nog geen sprake van annulering. Er werd alvast vooruit gekeken naar de Mei bijeenkomst en de presentatie van deel 5 van ‘de Verloren Zoon,’ een vroeg werk van Karl May, en ‘Ardistan en Djinnistan, een van zijn latere werken.’

We kunnen stellen dat met de completering van de vijfdelige aflevering in de serie, “de Verloren Zoon” een historisch momentje is gecreëerd in de ontsluiting van het Karl Mays literaire erfgoed, wat vervolgens opnieuw een boost kreeg met het in het Nederlands vertaalde en door de Karl May Vereniging uitgegeven verhaal “Ardistan en Djinnistan”. De inspanningen van Klaas van IJken in eerste instantie en het geduldig redigeren, opnieuw vertalen en aanvullen door Jan Willem van der Jagt werden beloond met een mooie band.

In Nieuwsbrief 64 van 4 april werd de leden de gelegenheid geboden om, naast het per post ontvangen van
“de Witte Bison 27”, zonder portokosten de nieuwe uitgaven van de vereniging mee te bestellen.

In Nieuwsbrief 65 die verscheen op 28 Mei werd uitsluitend de rouwkaart van ons erelid en ‘Karl May geweten’ Maarten van Diggelen, weergegeven. De vereniging kon i.v.m. de corona beperkingen niet bij het afscheid aanwezig zijn. Wel werd er een condoleancebezoek gebracht aan de familie en een passend bloemstuk met de tekst ‘Vaarwel Old Shatterhand’ ter begeleiding van Maarten tijdens de uitvaart meegegeven. We hebben Maarten herdacht in de Witte Bison en ook in de bladen van onze Duitse zusterorganisatie de Karl May Gesellschaft is ruime aandacht besteed aan zijn verdiensten.

11 Oktober verscheen Nieuwsbrief 66 waarin werd aangekondigd dat de Karl May dag in November ook geen doorgang kon vinden. Hierin werd de leden gevraagd om digitale ideeën en -activiteiten te bedenken. In 2021 zullen deze dan verder ontwikkeld worden zodat er toch contacten onderling mogelijk zijn, aangezien de pandemie voorlopig nog niet van wijken weet.

4 November kon er in Nieuwsbrief 67 worden gelezen dat men nog net voor het versturen van Bison 28 het facsimile boekje “Gered door de Haaien” mocht bestellen zonder portokosten. Ook die uitgave vormde een fraai hoogtepuntje in het kalme jaar 2020.

Ons aller Witte Bison verscheen tweemaal, maar met een grotere omvang en een rijke inhoud, natuurlijk onder de redactie van Frits Roest. Er valt echt te genieten van veel interessante informatie en ingezonden verhalen. Alle reeds verschenen ‘Witte Bisons’ zijn nog na te bestellen bij het secretariaat.

Wellicht interessant voor de nieuwe leden, want we mochten weer 8 nieuwe leden bijschrijven. Helaas door verschillende redenen verloren we er ook een paar, maar met de netto stijging per saldo tot ruim boven de honderd leden mogen we elkaar gelukwensen. Van alle leden komen er 4 uit België en 3 uit Duitsland.


Het bestuur bleef ongewijzigd en legde internationaal contact met zusterverenigingen in Oostenrijk en Tsjechië en bouwde de contacten in Duitsland verder uit.


Hans Boessenkool, secretaris

Voorgaande verslagen:

2017

2018 - 2019