Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan-Willem Goedmakers
Jan-Willem.Goedmakers@
stamicarbon.com
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt ruim 120 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 24 maart 2023
Bijeenkomsten 2023: 22 april, en 11 november
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
KvK-nr. 20148588.
Fiscaal nummer 820328777
Webmaster:


Jurjen Wolters
jurjenwolters@outlook.com

 
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling.
Jaarverslagen

Alle voorgaande jaarverslagen zijn opvraagbaar bij het secretariaat.

Jaarverslag 2018 (door uitstel van de ALV in 2019, zie hieronder, nog niet goedgekeurd door de leden)

De vereniging hield in 2018 twee bijeenkomsten, zoals gebruikelijk in het voor- en  najaar, in ‘de Bron’ te Amersfoort. Beide dagen werden er boekbesprekingen gehouden, was er een boekenmarkt voor en door leden en bij de najaar bijeenkomst een sketch, verzorgd door Jan Willem van der Jagt.
Een samenvatting van alle boekbesprekingen zijn terug te vinden in de “Bisons” en worden verzorgd door Wil Storken.
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst werd de 11e ALV gehouden, waarin het beleid werd goedgekeurd. Tevens werd de financiële verantwoording door de kascommissie vrijgegeven over 2017 en de begroting voor 2018 goedgekeurd.
Ook namen we afscheid van Frits Roest als voorzitter. Frits zal zich uitsluitend nog toeleggen op de Nieuwsbrieven, het magazine ‘de Witte Bison’ en het verzorgen van nieuw uit te brengen naslagwerk en nog niet eerder gepubliceerde verhalen in het Nederlands.
Het voorzitterschap werd met algemene instemming overgenomen door Ger Tielen, die daarnaast de PR in binnen- en buitenland blijft onderhouden. Op voorstel van het bestuur werd de ALV van 2019 verschoven naar 2020.
Het jaar 2019 is het jubileumjaar, waarin we het twaalf en half  jarig bestaan van de vereniging willen vieren. Om daar zoveel mogelijk aandacht aan te geven verschuift de ALV eenmalig. Wel wordt de kas gecontroleerd en tijdens een ingelaste bespreking aan de dan aanwezige leden voorgelegd. In 2018 verschenen er 2 Witte Bisons, nummers 23 en 24, onder redactie van Frits Roest.  De Witte Bison is een belangrijke schakel in de contacten met de leden en wordt hogelijk gewaardeerd om de veelzijdige inhoud. Daarnaast zagen 2 Nieuwsbrieven het daglicht, de nummers 55 en 56, die o.a. aandacht vroegen voor beide Karl May dagen.
Het ledenaantal bleef vrij stabiel rond de 100 leden.

Hans Boessenkool, secretaris


Jaarverslag 2019 (door uitstel van de ALV in 2020 door de Corona uitbraak, nog niet goedgekeurd door de leden)

De vereniging hield in 2019 twee bijeenkomsten, net als voorgaande jaren georganiseerd in het voor- en  najaar, in ‘de Bron’ te Amersfoort. Beide dagen waren er de traditionele boekbesprekingen, een boekenmarkt en tijdens de voorjaar bijeenkomst een sketch, verzorgd door Jan Willem van der Jagt.
Een samenvatting van alle boekbesprekingen zijn, zoals al eerder aangegeven, terug te vinden in de “Bisons” en worden verzorgd door Wil Storken.

De belangrijkste bijeenkomst was de viering van het jubileum op 18 Mei.
De aanwezige leden werden door het bestuur getrakteerd op koffie met gebak, consumpties en een lunch. Het programma was verder uitgebreid met een terugblik en een presentatie ‘Karl May door de jaren heen’. Ook werd er een discussie gestart over hoe je je kleinkinderen betrokken krijgt bij Karl May.
Er werd een groepsfoto gemaakt ( die de omslag siert van het zakboekje Karl May 1881-2019 ). Er werd even tijd vrij gemaakt voor de kascommissie die de kas had goedgekeurd en ook de begroting voor 2019 had doorgerekend. In een korte ceremonie werden de kasleden bedankt en werd tevens Jurjen Wolters als webmaster toegevoegd aan het bestuur.

In 2019 verschenen er meerdere Nieuwsbrieven, -nummers: -57 -58 met aandacht voor het jubileum, -59 met een overzicht van alle uitgebrachte boeken, tijdschriften en gidsen met een prijsopgave, -60 met een uitnodiging van de vereniging om de 50plusbeurs 2019 te bezoeken en eventueel mee te helpen in de stand, -61 met aandacht voor het programma tijdens de najaars bijeenkomst en -62 met aanvulling op onze laatste uitgaven, aankondiging van de opruiming van oude Bisons en de Kerst- en Nieuwjaarswens. In alle Nieuwsbrieven was er ook volop aandacht voor de nieuw uitgebrachte boeken die  verschenen zijn. Ook werden de leden regelmatig op de hoogte gebracht van de nieuwe literaire vertaling van Winnetou en de daaraan gekoppelde financiële verantwoording.

Tevens verschenen de ‘Witte Bison’ 25 en 26 met wederom een schat aan informatie over onze favoriete schrijver en wat ons nog meer bezig houdt.
Nieuwe uitgaven waren er volop:
- De heruitgave van ‘Robert Surcouf’, lotgevallen van een kaperkapitein uit 1886.
- Een volledig nieuwe bijgewerkte druk van de Nederlandstalige Karl May uitgaven 1881-2019 in kleur of zwart wit.
- De eerste 4 delen van Karl May’s ‘De Verloren Zoon of de Vorst der Ellende’ fraai gebonden in kloek formaat (deel 5 verschijnt in 2020).
- Een volledig herziende druk van de Karl May bibliografie, ‘Karl May in de Lage Landen 1881-2019

Een geplande filmmiddag in de zomer werd door gebrek aan belangstelling gecanceld. De nieuwe Winnetou trilogie zal per deel worden vertoond tijdens Karl May dagen in de toekomst: de eerste film werd in november vertoond (Duits gesproken en ondertiteld).

Ook in 2019 bleef het ledental rond de honderd leden schommelen. Verder was de deelname van de vereniging aan de 50+ beurs een succes, er was grote belangstelling en veel bezoekers wisten zich de verhalen voor de geest te halen. De gehoopte aanwas van leden bleef helaas beperkt.

Hans Boessenkool, secretaris


Jaarverslag 2020 verschijnt in het voorjaar van 2021