Voorzitter, Archief en
Redacteur KM Nieuws
Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Secretaris:

Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:

Jan Kool
ja.kool@home.nl
Algemene Zaken, en beheerder Bibliotheek:
Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
De vereniging brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison" Ook wordt er tweemaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd. De vereniging telt 108 leden.
Het verenigingsblad van de Karl May Vereniging: De witte Bison (nr. 20)
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 25 april 2017.
Aantal pageviews:
Lid:

Tom Beskers
chodih@yahoo.com
2006-2016 10 jaar!
De laatste nieuwsbrief:
De Karl May Vereniging is op 4 november 2006 opgericht in Amersfoort. Aanleiding hiertoe was een enquête in de zomer van 2006 naar de draagkracht voor een Nederlandstalige KMV.
De statuten van de Karl May Vereniging voor Nederland en België zijn sinds 9 december 2008 notarieel goedgekeurd.
Hans Boessenkool en Frits Roest zijn hiervoor naar het notariskantoor Van Putten en Van Apeldoorn in Ede gegaan. Aansluitend vond ook de inschrijving bij de Kamer van Koophandel West Brabant plaats.
Over de vereniging.
Over het logo van de vereniging.
Een wens die snel boven kwam na oprichting van de Vereniging, was een logo.

Het halssieraad met veer is ontworpen door Sven Schriever, en staat achterop de drie boeken geschreven door Joop Oosterbaan, en Frits Roest. De veer alleen zou te mager zijn, en daarom is deze verder aangekleed om tot het huidige logo te komen.
Doelstellingen van de vereniging:

• Informatie geven over de werken van Karl May en het lezen en verzamelen daarvan promoten
• Creëren van een overzicht van alle in Nederlands taalgebied verschenen Karl May boeken.
• Een vergelijk maken met de oorspronkelijke Duitse uitgaven.
• De mens Karl May, zijn leven en gedrevenheid voor iedere belangstellende toegankelijk maken.
• De inhoud van de verhalen toelichten en zonodig verduidelijken.
• De Karl May-verhalen op beurzen, markten en door publicaties onder een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht brengen.