Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan Kool

ja.kool@home.nl
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt 101 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 27 april 2018.
Aantal pageviews:
Eerstvolgende bijeenkomsten op 10 november 2018, en 18 mei 2019 (Jubileum dag!).
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
Nieuwsbrieven.
2014
Nieuwsbrief 41
(7 mei 2014)

Nieuwsbrief 42
(21 juni 2014)

Nieuwsbrief 43
(22 oktober 2014)

Nieuwsbrief 44
(16 december 2014)
 
2015
Nieuwsbrief 45
(23 april 2015)

Nieuwsbrief 46
(26 oktober 2015)

Nieuwsbrief 47
22 december 2015
2016
Nieuwsbrief 48
(21 februari 2016)

Nieuwsbrief 49
(27 april 2016)
Nieuwsbrief 50
(26 oktober 2016)
2017
Nieuwsbrief 53
(25 april 2017)
Dhr Oosterbaan. (Overleden 2008)
Joop wenneker.
Inhoud nieuwsbrieven 1 - 53
Nieuwsbrief 54
(29 oktober 2017)
Nieuwsbrief 51
(5 november 2016)
2018
Nieuwsbrief 55
(23 maart 2018)