Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan Kool

ja.kool@home.nl
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt 101 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 27 april 2018.
Aantal pageviews:
Eerstvolgende bijeenkomsten op 10 november 2018, en 18 mei 2019 (Jubileum dag!).
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
De Witte Bison
De naam van dit tijdschrift is afgeleid van de in 1895 voor het eerst bij Maatschappij Nederland verschenen Karl May titel "Het geheim van den witten bison". Naar deze eerste druk is lang gezocht voordat hij 110 jaar na dato werd herontdekt. Zodoende is deze titel symbool geworden voor de hoop op nieuwe vondsten, gekoesterd door verzamelaars en bibliografen.
Voorplaat van de allereerste Witte Bison, uitgegeven in 2006.

De eerste uitgave is online te lezen.
De Witte Bison is het tijdschrift van de Karl May Vereniging, en verschijnt tweemaal per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor €7.50 bij de penningmeester. Ook bestaat de mogelijkheid een exemplaar geheel in kleur te bestellen voor 12.50.
De inhoudsopgave van de Witte Bisons, 1 tot en met 23 kunt u hier downloaden.