Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan Kool

ja.kool@home.nl
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt 101 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 27 april 2018.
Aantal pageviews:
Eerstvolgende bijeenkomsten op 10 november 2018, en 18 mei 2019 (Jubileum dag!).
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
 
Boekbespreking door Wil Storken, en Jan Willem van der Jagt
Najaars bijeenkomst 2017.
Voor de boekbespreking in het najaar van 2017 is gekozen het eerste gedeelte van Karl May's serie "Satan und Ischariot".
 
Uitgangspunt is de Maatschappij Nederland / Becht-uitgave (1e of 2e editie) met de titel "De Zonen der Mimbrenjo's", die een vertaling biedt van het 1e deel en de eerste hoofdstukken van het 2e deel van de Duitse boekuitgave. In plaats daarvan kan men ook kiezen voor de HUF-bewerking (= 'Frany de Luxe') met dezelfde titel, die minder compleet is, of de Spectrum-editie "De rotsvesting in Sonora" (nr.10) plus de eerste twee hoofdstukken van dl.11 "Winnetou bij de bedoeïenen".
De eerste Duitse publicatie (1893-1896) was die in het tijdschrift "Deutscher Hausschatz". Te vinden onder de volgende link (in zgn. gothisch schrift)

 
De oudste KMV-uitgaven van Radebeul van deze delen zijn met die van Fehsenfeld identiek, maar vanaf het 84ste c.q. 81ste duizendtal sterk bewerkt en ingekort.
De naoorlogse KMV-edities van Bamberg zijn nog weer ingrijpender aangepast. Deze laatste vormen zoals altijd de basis voor de Spectrum-pockets, die dus op allerlei details van het origineel afwijken. Desondanks is de verhaallijn niet aangetast, zodat ze niet onbruikbaar zijn als voorbereiding op de boekbespreking. De oude Mij.Ned./ Becht-editie gaat terug op de Fehsenfeld-uitgave, de HUF / Frany-uitgave mogelijk ook (door mij niet gecontroleerd).

Vanzelfsprekend kan men desgewenst ook een andere uitgave lezen, bv. die van Kadmos.

Wij wensen allen veel leesplezier.

De eerste boekuitgave is die van Fehsenfeld te Freiburg (1896-1897, delen 20-22) zie link (normale druk)
De gebruikelijke samenvatting van het te bespreken boek vindt u hier.