Aanvraag voor toegang tot Members Area KMV
*Het is belangrijk dat bij het emailadres het adres wordt gebruikt waarop ook de nieuwsbrief word ontvangen!
Controleer na de aanvraag uw email voor de ontvangstbevestiging. Deze bevestiging kan in de ongewenste/spam/junk map in uw email zitten!

Voor vragen of hulp contacteer dan de website beheerder via mail.
Bent u lid van de vereniging, maar heeft u nog geen account? Vraag dan een account aan via onderstaand aanvraagformulier.
Alleen leden van de vereniging komen in aanmerking voor een account.
Elk aangevraagd account zal handmatig worden gevalideerd, toegang kan pas worden verleend als vastgesteld is dat u lid bent van de Karl May vereniging.
Inloggen op Members Area KMV
Onthouden
Wachtwoord:
Gebruikersnaam:
Emailadres:*
Voor en achternaam:
Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan Kool

ja.kool@home.nl
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt 101 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 27 april 2018.
Aantal pageviews:
Eerstvolgende bijeenkomsten op 10 november 2018, en 18 mei 2019 (Jubileum dag!).
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
Het ledendeel is helaas buiten gebruik!