Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan Kool

ja.kool@home.nl
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt 101 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 27 april 2018.
Aantal pageviews:
Eerstvolgende bijeenkomsten op 10 november 2018, en 18 mei 2019 (Jubileum dag!).
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
Karl May wordt op vrijdag 25 Februari 1842 geboren in Ernstthal in Duitsland in een weversgezin. Het gezin is zeer arm, er is grote ellende en soms zelfs hongersnood. Het gebrek aan goede voeding zorgt ervoor dat Karl blind wordt. Zijn grootmoeder neemt hem in 1845 onder haar hoede, en in een periode van een aantal maanden komt Karl's rijke fantasie tot stand dankzij haar sprookjesromantiek.


Karl's moeder heeft inmiddels een opleiding tot vroedvrouw afgerond in een ziekenhuis in Dresden, en daar wordt ook Karl's blindheid met succes behandeld. hij keert weer terug naar huis, om onderworpen te worden aan zijn vaders wrede opvoedingsmethoden. In 1848 gaat Karl May naar school, waar hij in een overvolle klas les krijgt. Thuis moet hij van zijn vader talloze boeken lezen en zelfs overschrijven, zodat hij de "kennis" er in gehamerd krijgt. Als twaalfjarige jongen werkt hij als kegeljongen in een herberg, en leest daar in de uitleenbibliotheek de meest spannende avonturenboeken over bijvoorbeeld "Himlo Himlini, de roverhoofdman in Spanje". Het zijn helden die voor hem een ideaalbeeld worden.


In 1859 steelt May op de kweekschool 6 stompkaarsen om die thuis in het armzalige ouderlijk huis te gebruiken, en wordt van school gestuurd. May mag toch de kweekschool voortzetten na een goed woord van een dominee, en van de directeur van de kweekschool die ondertussen spijt heeft gekregen van zijn harde opstelling. Karl slaagt voor de opleiding en gaat als fabrieksonderwijzer aan de slag. Hij moet een kamer delen met de boekhouder die hem ten onrechte beschuldigd van diefstal van een horloge dat hij aan Karl uitleende. Dit resulteerde in een celstraf van zes weken. Als gevolg van de celstraf mag May  niet meer als onderwijzer aan de slag. Wat volgt is een periode van vele diefstallen, en impersonages, waar hij celstraffen voor krijgt. In Mei 1874 komt hij op vrije voeten en staat dan nog twee jaar onder politietiezicht.


Het daaropvolgende jaar gaat Karl als redacteur aan de slag voor uitgeverij H.G. Munchmeyer, waar hij goed bevriend wordt met zijn uitgever. Hij verhuist naar de woning van Munchmeyer, en met kerst schenkt Munchmeyers vrouw Pauline hem een piano. Wanneer Munchmeyer, en ook Karl worden aangeklaagd wegens een onzedelijk boek, wil Pauline hem koppelen aan haar zuster. May neemt daarop ontslag een gaat naar Ernstthal, waar hij de knappe Emma Pollmer ontmoet. Ze gaan in Dresden wonen, Emma doet de huishouding, en een huwelijk volgt.


In 1882 komt het tijdens een uitstapje in Dresden tot een belangrijke ontmoeting met een oude bekende, de uitgever Heinrich Munchmeyer. Naar aanleiding van deze ontmoeting ontstaat er een jarenlagen zakenrelatie waarbij Karl verhalen gaat schrijven voor de uitgever. Een aantal jaren later in 1889 leren Karl en Emma het echtpaar Plohn kennen, waarbij Plohns vrouw Klara later in Karl's leven nog een belangrijke rol zal spelen. In 1892 wordt May een welgesteld man door de vele boeken die hij heeft geschreven. Dan begint May ook te schrijven over zichzelf als Old Shatterhand en Kara Ben Nemsi. Hij laat door een geweermaker in Dresden de "Zilverbuks" en de "Berendoder" maken om daarmee te laten zien dat hij echt op reis is geweest.


In 1899 maakt May een reis door de Orient met Emma van 15 maanden. In 1901 is Klara Plohn vaste gast in het huis van Karl May, "Villa Shatterhand", na het overlijden van haar man. Een jaar later gaat Karl scheiden van Emma, en met Klara trouwen. In 1908 gaan Karl en zijn vrouw Karl naar Amerika op reis. Ondertussen begint ook de geloofwaardigheid van Karl als Old Shatterhand en Kara Ben Nemsi af te brokkelen en beginnen de processen tegen hem welke nog zullen duren tot zijn dood in 1912. De vele processen zorgen ervoor dat May ernstig ziek zou worden en zijn gezondheid verslechterde aslmaar, wat uiteindelijk tot zijn dood zou leiden.

In 1912 op 30 maart sterft Karl May in zijn villa "Shatterhand", en hij word op 3 april begraven op het kerkhof van Radebeul.
Biografie over Karl May